• تلفن تماس: 02123456789
 • ایمیل ما: info@canadaneed.com
 • ساعات کاری ما : 8صبح الی 20 شب

جدول قیمت گذاری 3 ستونه

 • Home
 • /
 • جدول قیمت گذاری 3 ستونه

برای شروع

$ 99 ماهیانه

 • اجمالی مفهومی
 • لایه بندی و سبک بندی
 • پشتیبانی مادام العمر
 • آپدیت مادام العمر
 • مشاوره 1 روزه

ثبت نام کنید{966a3d5b19e2d9fe6ccc258c55822233e1a790a9a148b27e9bb9f85f8f8b5509}20{966a3d5b19e2d9fe6ccc258c55822233e1a790a9a148b27e9bb9f85f8f8b5509}20

پیشنهاد ما

حد واسط

$ 299 ماهیانه

 • اجمالی مفهومی
 • لایه بندی و سبک بندی
 • پشتیبانی مادام العمر
 • آپدیت مادام العمر
 • مشاوره 3 روزه

ثبت نام کنید{966a3d5b19e2d9fe6ccc258c55822233e1a790a9a148b27e9bb9f85f8f8b5509}20

پیشرفته

$ 499 ماهیانه

 • اجمالی مفهومی
 • لایه بندی و سبک بندی
 • پشتیبانی مادام العمر
 • آپدیت مادام العمر
 • مشاوره 2 روزه
ثبت نام کنید{966a3d5b19e2d9fe6ccc258c55822233e1a790a9a148b27e9bb9f85f8f8b5509}20